فرامرز محمدی،برنده جایزه ویژه حقوق بشر سودویند(رها)، فوت کرد

اسناد حقوق بشرفرامرز محمدی،برنده جایزه ویژه حقوق بشر سودویند(رها)، فوت کرد

فرامرز محمدی،برنده جایزه ویژه حقوق بشر سودویند(رها)، فوت کرد

فرامرز محمدی،برنده جایزه ویژه حقوق بشر سودویند(رها)، فوت کرد

پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ – ۱۲ دسامبر ۲۰۱۳

faramarzmohammadi

سازمان غير دولتى سودويند جايزه ويژه حقوق بشرى خود (رها) را به فرامرز محمدى فعال حقوق بشر، اجتماعى و ضد جنگ از ايران به خاطر دستاورد تلاش هايش در جهت ارتقاء وضعيت حقوق بشر و ايجاد تغيير در مسايل و مشکلات مردمى که مورد ستم و آزار از طرف جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت، اهدا کرده است. اهداى جايزه ويژه حقوق بشرى رها به آقاى فرامرز محمدى، فعال حقوق بشر و زندانى سياسى دهه ۶٠ و زندانى پس از حوادث انتخابات سال ٨٨ در جمهورى اسلامى ايران، با روزهاى پايانى زندگى پربار اين فعال حقوق بشر و ضد جنگ همراه بود و نامبرده روز ١٠ دسامبر در بستر بيمارى و در بيمارستان امام حسين تهران فوت کرد. بنا بر گزارش شاهدان عينى به سودويند، روز ١٠ دسامبر سال جارى، خبر اهداى جايزه ويژه حقوق بشر سودويند(رها)، در بیمارستان به وی ابلاغ شد. آقای محمدی ضمن تشکر، با فروتنى اعلام کرد که بسيارى ديگر از فعالان حقوق بشر هستند که بيش از من شايسته دريافت اين جايزه اند.طبق اظهار شاهدان، وى دقايقى بعد به کما رفته و نهايتا در همان بيمارستان فوت کرد. گفتنى است ارتباط مستمر با برخى پناهندگان سياسى و خانواده زندانيان سياسى که قصد خروج از کشور و يا جابجايى هاى داخل کشور را داشتند و کمک هاى مالى و يا حمايت هايى از قبيل مسکن و پيگيرى اشتغال آنها، از جمله فعاليتهاى آقاى فرامرز محمدى بوده است. آقاى فرامرز محمدى در طول جنگ هشت ساله ايران و عراق، به کمک هاى دارويى به روستاييان محروم در اراک مشغول بوده و همچنين خانواده هاى جنگ زده را حمايت مى کرد. در ميان اين فعاليت ها او مجبور به ترک شهر خود شد. وی همچنين در راه اندازى جامعه حمايت از زندانيان سياسى ايران در داخل کشور شرکت و پشتيبانى کرد. آقاى فرامرز محمدى که سابقه زندان در دهه ۶٠ را نيز در پرونده خود دارد، قبل از کميسيون آيت الله منتظرى در سال ۱۹۸۴ از اعدام جان سالم به در برد. آخرين بازداشت آقاى فرامرز محمدى همراه با دستگيريهاى گسترده پس از انتخابات سال ١٣٨٨ در جمهورى اسلامى ايران و به اتهام شرکت در تظاهرات در روز عاشورا در سال ۱۳۸۸ بوده است. ايشان در اين بازداشت پس از ۵۵ روز تحمل سلول انفرادى، نهايتا به قيد وثيقه آزاد شده بود. print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search