علی محرابی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرعلی محرابی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

علی محرابی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

علی محرابی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۶ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی آقای علی محرابی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون ” شرایط یارسانان در ایران ” , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 14 مارچ 2013

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search