ضرب و شتم شدید دکتر اسدالله اسدی در ششمین روز اعتصاب غذا در بند ٢۴٠

اسناد حقوق بشرضرب و شتم شدید دکتر اسدالله اسدی در ششمین روز اعتصاب غذا در بند ٢۴٠

ضرب و شتم شدید دکتر اسدالله اسدی در ششمین روز اعتصاب غذا در بند ٢۴٠

ضرب و شتم شدید دکتر اسدالله اسدی در ششمین روز اعتصاب غذا در بند ٢۴٠

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ – ۰۶ ژانويه ۲۰۱۴

دکتر اسدالله اسدى، پزشک ۵٣ ساله و زندانى سياسى بند ٣۵٠ اوين، در ششمين روز از اعتصاب غذاى خود، توسط افسر نگهبان بند ٢۴٠ زندان اوين، با شوکر برقى مورد ضرب و شتم قرار گرفت. طبق اطلاع سودويند، دکتر اسدالله اسدى پيشتر در روز چهارشنبه ١١ دى ١٣۹٢، در اعتراض به ادامه بازداشتش عليرغم پايان دوره محکوميت، دست به اعتصاب غذا زد و نامبرده ظهر همان روز به بند ٢۴٠ زندان اوين منتقل شد. منابع آگاه به “سودويند”، گزارش داده اد که روز يکشنبه ١۵ دى سال جارى، پس از اعتراض و فريادهاى دکتر اسدى در بند ٢۴٠ که در اعتراض به ادامه بازداشت و انفرادى انجام مى شد، توسط افسر نگهبان بند مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفته است. از وضعيت جسمانى ايشان پس از اين يورش، خبرى در دست نيست. دکتر اسدى روز چهارشنبه طى نامه اى به آقاى جعفرى دولت آبادى، دادستان عمومى و انقلاب، در خصوص دلايل آغاز اعتصاب غذاى خود اينطور نوشته بود: “به: دادستان عمومى و انقلاب تهران، آقاى جعفرى دولت آبادى از آنجايى که حکم حبس من در مورخه ١١آذر ١٣۹٢ به اتمام رسيده و تا به امروز آزاد نشده ام، و به علت مشکلات عديده خانوادگى و عدم رسيدگى مسئولين مربوطه، از صبح روز چهارشنبه١١ دى ١٣۹٢، اعلام اعتصاب خشک کرده ام و از آنجايى که داروهاى قلبى، و نيز مصرف داروهاى اعصاب و روان، هرگونه اتفاقى از نظر جسمى و هر اتفاقى از نظر اعصاب و عواقب آن بر عهده داستان، معاون دادستان آقاى خدابخشى و مسئول اجراى احکام آقاى نصيرزاده ميباشد. و نيز هر اتفاقى از بابت اين ناراحتى براى پدر ٨۵ ساله ام که عمل جراحى قلب انجام داده و نيز مادر ٨٠ ساله ام که دوبار سکته کرده، مسئوليت همه آنها با شماهاست.” گفتنى است پيشتر دکتراسدالله اسدى داغداغان، روز ۲۳ تير ۸۹ از سوى ماموران امنيتى در تبريز بازداشت شد، وى پس از تحمل ۵ ماه حبس در سلولهاى انفرادى اداره اطلاعات تبريز به تهران منتقل شده و ۴ ماه ديگر را نيز در انفرادى بندهاى ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوين به سر برد. اين پزشک ۵۳ ساله آذربايجانى به دليل فشارهاى روانى و جسمانى که در طول مدت بازداشت از سوى بازجويان و ماموران امنيتى به وى اعمال گشته از ناراحتى عصبى، قلبى، گوارشى، دهان، دندان و ضعف بينايى و آرتروز گردن رنج مى برد. اين فعال آذربايجانى به اتهام همکارى با دول متخاصم، و ظاهرا عضويت در حزب خلق مسلمان، از سوى شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضى صلواتى، به ۱۰ سال حبس تعزيرى محکوم گرديد.اين حکم در دادگاه تجديد نظر به ۵ سال کاهش يافت. پيش از اين نيز در سال ۱۳۷۳ شمسى، نامبرده به اتهام عضويت در حزب خلق مسلمان، از ادامه فعاليت در آموزش و پرورش منع گرديد. نامبرده ساليان سال، داوطلبانه با حضور در روستاهاى منطقه قره داغ به ويزيت و مداواى بيماران به صورت رايگان مى پرداخت. اهالى منطقه قره داغ، به دليل خدمات انسان دوستانه اين پزشک، با تهيه طومارى از ۸۰ روستا، ضمن اعتراض به حکم صادره، خواستار آزادى هر چه سريعتر وى شده بودند. حس قدردانى که سالها بعد نيز فراموش نشد و دکتر اسدى که پس از ۳ سال حبس براى اولين بار از زندان خارج شده بود، در ميان استقبال اهالى داغداغان وارد روستاى داغداغان شد. ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۲ آبان ۹۲، وى با استقبال گرم دوستان در محله عباسى تبريز روبرو گشت. ساعت ۱۱ ظهر همان روز، در ميان ازدحام اهالى قره داغ، بخصوص روستاى داغداغان به منزل شخصى خود در شهرک باغميشه تبريز عزيمت نمود. اما نهایتا علیرغم اتمام دوران محکومیت، پزشک نامبرده مجددا به زندان فراخوانده شده و اکنون در انفرادی و در اعتصاب غذا به سر می برد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search