صابرمخلد موانه اعدام شد

اسناد حقوق بشرصابرمخلد موانه اعدام شد

صابرمخلد موانه اعدام شد

صابرمخلد موانه اعدام شد

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ – ۰۶ ژانويه ۲۰۱۵

صابر مخلد موانه زندانی سیاسی کُرد که عصر دیروز دوشنبه ۱۵ دی ماه، به سلول انفرادی زندان دریا در ارومیه منتقل شده بود، بامداد امروز در این زندان اعدام شد. صابر مخلد موانه اهل ارومیه در ۲۰ تیر ۱۳۹۱، از سوی نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و پس از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، به اعدام محکوم شد. پرونده این زندانی سیاسی كُرد پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شد و تاکنون پاسخی در این زمینه از سوی این مرجع قضایی داده نشده است. این زندانی كُرد بعد از بازداشت به چهار سال زندان محکوم و به زندان بوکان منتقل شد که به دلیل اعتراض نهادهای امنیتی وی دوباره به زندان ارومیه انتقال داده شد و در دادگاه تجدید نظر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search