شعله زمینی :نگرانی عمیق خود را از تلفات سنگین در سوریه اعلام می کنیم

اسناد حقوق بشرشعله زمینی :نگرانی عمیق خود را از تلفات سنگین در سوریه اعلام می کنیم

شعله زمینی :نگرانی عمیق خود را از تلفات سنگین در سوریه اعلام می کنیم

موضع گیری سودویند در صحن علنی23 مین اجلاس حقوق بشر

شعله زمینی :نگرانی عمیق خود را از تلفات سنگین در سوریه اعلام می کنیم

يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ – ۰۲ ژوين ۲۰۱۳

در جریان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، سودویند در رابطه با گزارش خانم پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر صحن شورا موضع گیری زیر را انجام داد خانم شعله زمینی به نمایندگی از سازمان غیر دولتی سودویند در صحن علنی شورا گفت :

ممنون آقای رئیس سودویند نگرانی عمیق خود را از تلفات فزاینده درگیری در سوریه اعلام می کند. موارد اخیر نشان داد که چقدر نیاز به عکس العمل جامعه بین المللی نسبت به فجایع بشری سوریه وجود دارد. تا این لحظه این وقایع تبدیل به جنگی فرقه ای شده و با دخالت بازیگران خارجی تشدید شده است. نیروهای مسئول در این درگیری ها باید شناسایی شده و مسئول شناخته شود. این پذیرفتنی نیست که چشم های خود را بسته نگاه داریم . ما از جامعه جهانی می خواهیم که نحوه برخورد خود را با این بحران انسانی که مردم سوریه با آن مواجه می باشند، تغییر دهد. مخصوصا در رابطه با مللی همچون ایران که هنوز منکر این است که بشار اسد مسئول این خشونت ها می باشد. جامعه جهانی باید به عنوان الگویی بوده و به این روند بی اثر که با موضع بی طرفی در تناقض است پایان دهد. سودویند باردیگر می خواهد به مخاطره حضور سربازان خارجی تاکید کند که در القصیر به نفع رژیم سوریه در جنگ هستند. دخالت های آنها مانع ثبات مردم سوریه شده است. در گیری ها در حال حاضر در حال گسترش به سمت لبنان و عراق بوده و در حال تبدیل شده به چالشی است که تمامی خاورمیانه را در برخواهد گرفت. ما خواهان پایان فوری این قساوت های وحشتناک بوده و از جامعه می خواهیم که دست از حمایت مالی و مسلح کردن طالبان افراطی قدرت هستیم تا اقدام هایی را که بسیار پیش از این باید به اتمام می رساندیم شروع کنیم. ما این مسئله را به مردم سوریه مدیون هستیم

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search