شعله زمینی: حضور جمهوری اسلامی ایران در مقام تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن تاثیر بسیار منفی دارد

اسناد حقوق بشرشعله زمینی: حضور جمهوری اسلامی ایران در مقام تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن تاثیر بسیار منفی دارد

شعله زمینی: حضور جمهوری اسلامی ایران در مقام تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن تاثیر بسیار منفی دارد

موضع گیری سودویند در صحن علنی23 مین اجلاس حقوق بشر

شعله زمینی: حضور جمهوری اسلامی ایران در مقام تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن تاثیر بسیار منفی دارد

چهار شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۲ – ۱۰ ژوييه ۲۰۱۳

موضعگیری سودویند در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در پنل مربوط به بحث سالانه حقوق زنان , 05/09/2013 , فارسی با سپاس …. رئیس پانلیست های محترم، روند قبول محو خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی و خصوصی به عنوان یکی از الزامات رعایت حقوق بشر روند ساده ای نبوده است و این مهم 20 سال پیش در کنفرانس حقوق بشر وین کسب شده است. جایی که برشرکت کامل و برابر زنان در زندگی سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و همچنین محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان بر مبنای جنسیت تاکید شد و این موارد به اولویت اهداف جامعه بین المللی تبدیل شدند. همچنین در بخش دوم، در پارگراف 38 بیانیه وین، تجاوز سیستماتیک، بردگی جنسی و حاملگی اجباری به عنوان موارد شدید نقض حقوق بشر شناخته شدند. آقای رئیس، پنلیست های محترم، زنان در جمهوری اسلامی ایران نمی توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند و شرکت برابر زنان در زندگی سیاسی بیش از یک افسانه نیست. محدودیتی بر مصونیت آنهایی که به زنان زندانی تجاوز کرده اند وجود ندارد و ازدواج کودکان، رویدادی روزمره است. آماری که در این زمینه وجود دارد بسیار نگران کننده است. از سال 2012 مراکز بهداشتی که روی کنترل موالید کار می کردند و به زوج های جوان مشاوره و کمک های پزشکی برای تنظیم خانواده می دادند بسته شده اند و سیاست جدید دولت افزایش تعداد تولد ها است. سودویند همچنان نگرانی عمیق خود را از این سیاست که در 57 امین نشست کمیسیون مقام زن نیز انعکاس داشته است، ابراز می کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو تصمیم گیرنده در این کمیسیون با همکاری برخی دیگر از کشورها پاراگراف (ن ن) را از پیش نویس قطعنامه این نشست را حذف کردند. این پاراگراف بر تصویب و شتاب دادن به اجرای قوانین، سیاست ها و برنامه هایی تاکید می کرد که از برخورداری زنان از تمام حقوق بشر و آزادی های اساسی به شمول حق تولید مثل و حقوق جنسی بر مبنای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه، برنامه عمل پکن و دوره های آن، تایید داشت. این حذف یک قدم به عقب است. حضور جمهوری اسلامی ایران در مقام تصمیم گیرنده در کمیسیون مقام زن تاثیر بسیار منفی بر سیاست های این ارگان برای بهبود و حمایت از حقوق زنان دارد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search