شعله زمینی: حذف زنان از انتخابات ها در ایران , نشان از درجه شدید تبعیض علیه زنان دارد : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرشعله زمینی: حذف زنان از انتخابات ها در ایران , نشان از درجه شدید تبعیض علیه زنان دارد : www.iranhrc.org

شعله زمینی: حذف زنان از انتخابات ها در ایران , نشان از درجه شدید تبعیض علیه زنان دارد : www.iranhrc.org

All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org

موضع گیری سودویند در صحن علنی23 مین اجلاس حقوق بشر

چهار شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۲ – ۱۰ ژوييه ۲۰۱۳

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/sood.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 194

بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو , موضع گیری سودویند در مورد مهمترین موارد نقض حقوق بشر , فارسی در حین بررسی دستور کار 3 این شورا گزارشگران ویژه موضوعی و گروه کارهای مختلف گزارش هایی ارائه دادند که از جهات مختلف حقوق بشری به حق انتخابات آزاد و عادلانه می پرداخت. در چهاردهم ژوئن 2013 و آخرین روز 23 امین نشست شورای حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی که بصورت گسترده به نقض حقوق بشر می پردازد، انتخابات غیر آزاد و غیرعادلانه دیگری را برگزار می کند. در تمام عمر جمهوری اسلامی و در تمامی 11 انتخابات ریاست جمهوری، هیچ زنی، حتا آنهایی که قوانین و اصول تبعیض آمیز را قبول داشته اند، نیز امکان کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری را نیافتند. حذف زنان از این انتخابات ها نشان از درجه شدید تبعیض علیه زنان دارد و نقض صریح مواد دو و سه میثاق حقوق مدنی سیاسی می باشد در رابطه با تجمعات صلح آمیز، گروه ها و احزاب روزافزونی، حتا آنها که به ارگانهای دولتی بسیار نزدیک هستند از کلیه فعالیت های در خیابان ها منع شده اند. دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گذشته در سال 2009 در سومین سال حبس خانگی بدون هیچ محاکمه ای هستند. بسیاری از حامیان آنها در زندان ها بسر می برند. حتا در رابطه با انتخابات پیش رو، اعضای کمپین یکی از کاندیداها در زندان بسر می برند. در عین حال پلیس اعلام کرده که از هرگونه تجمع یا تظاهرات در حمایت از کاندیدا ها جلوگیری می کند. در انتخابات ریاست جمهوری گذشته حداقل فعالین جامعه مدنی توانستند مطالبات خود را از طریق برخی از کاندیدا ها مطرح کنند. این فعالین جامعه مدنی در حال حاضر بشدت تحت فشار هستند و از حق آنها برای تجمع و اعلام خواست هایشان جلوگیری می شود. میلاد پناهی پور، فرزاد اسلامی، سعید الله بداشتی از حامیان یکی از کاندیداها از سه روز پیش در بازداشت بسر می برند و دوشب گذشته را در انفرادی در بند 240 زندان اوین گذرانده اند. ما از گزارش گران ویژه موضوعی و گروه های کاری که موضوع کارشان مربوط به انتخابات می شود، در صورتیکه انتخابات آینده را دنبال کنند، بسیار متشکر خواهیم بود. همچنین از این فرصت استفاده می کنیم و تشکر صمیمانه خود را از گزارشگران ویژه و گروه کار تبعیض علیه زنان بابت اطلاعیه مطبوعاتی شان در رابطه با انتخابات ابراز می کنیم.

Type at least 1 character to search