شش سال حبس برای هادی رسولی تایید شد

اسناد حقوق بشرشش سال حبس برای هادی رسولی تایید شد

شش سال حبس برای هادی رسولی تایید شد

به اتهام اعتراض به اعدام

شش سال حبس برای هادی رسولی تایید شد

پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۳ – ۱۳ نوامبر ۲۰۱۴

هادی رسولی، شهروند کُرد اهل شهر اشنویه، که در جریان اعتراض به احکام اعدام، در سال ٨٩ از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود، سرانجام در دادگاه انقلاب ارومیه به شش سال حکم حبس تعزیری محکوم شد. او در جریان اعتصاب سراسری نوزدهم اردیبهشت‌ ماه سال ٨٩ که به نشانه اعتراض به اعدام پنج فعال سیاسی در زندان‌های حکومت اسلامی ایران برگزار شد، بازداشت شده بود. نوزدهم اردیبهشت‌ ماه سال ٨٩ پنج فعال سیاسی کُرد به نام‌های شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان به اتهام عضویت در احزاب کُرد اپوزسیون توسط حکومت اسلامی ایران اعدام شدند. اعدام زندانیان یادشده، منجر بە اعتصابات گستردە در ایران و به ویژه شهرهای کُردنشین شدە بود که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه بود. خبات محمدزاده محکوم به ۸ سال حبس ، و مریم مقدسی محکوم به ۹ سال حبس ، نیز در جریان همین اعتصاب بازداشت شده و اکنون به ترتیب در زندان سنندج و اوین، دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. هادی رسولی نیز دیگر بازداشتی روزهای اعتصاب در آن سال بود که پس از ۴ سال بلاتکلیفی در زندان مرکزی ارومیه، به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزسیون جمهوری اسلامی ایران، از طریق «شرکت در اعتصاب اعتراضی نسبت به اعدام»، در دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان محکوم شد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده رسولی ، اداره اطلاعات ارومیه چندین بار خانواده این فعال سیاسی کُرد را احضار و هر بار به بهانه‌ای از ملاقات آنان با فرزندشان ممانعت بعمل آورده است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search