شش زندانی سنی کرد به سلول قرنطینه قبل از اعدام منتقل شدند

اسناد حقوق بشرشش زندانی سنی کرد به سلول قرنطینه قبل از اعدام منتقل شدند

شش زندانی سنی کرد به سلول قرنطینه قبل از اعدام منتقل شدند

عضو موسس کارزار لگام در خصوص اعدام شش زندانی سنی در ایران

شش زندانی سنی کرد به سلول قرنطینه قبل از اعدام منتقل شدند

تحت شکنجه اقرار کذب می گیرند و اعدام می کنند

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ – ۰۳ مارس ۲۰۱۵

اخبار رسیده از زندان رجایی شهر کرج حکایت از این دارد که شش زندانیان سنی به نام های حامد احمدی فرزند حبیب‌الله متولد ۱۳۶۰، کمال ملایی فرزند احمد متولد ۱۳۶۳، جمشید دهقانی فرزند خدارحم متولد ۱۳۶۴، جهانگیر دهقانی فرزند خدا رحم ۱۳۶۵، صدیق محمدی فرزند حسین متولد ۱۳۶۵ و سید هادی حسینی فرزند محی الدین متولد ۱۳۶۲ در آستانه اعدام قرار دارند. این زندانیان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه، به مرگ محکوم شده اند؛ هر چند همه آنها مشارکت در اقدامات مسلحانه و فعالیت‌های خشونت‌آمیز را رد کرده اند. این افراد جزو ۳۳ زندانی سنی مذهب در انتظار اعدام در ایران هستند، همه این زندانیان عنوان داشته‌اند که صرفا به دلیل تبلیغات و به جا آوردن مناسک مذهبی خود یا شرکت در سمینارهای مذهبی هدف دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفته اند. نرگس محمدی فعال حقوق بشردر حمایت از زندانیان محکوم به اعدام در کنارخانواده های داغدار زندان رجایی شهر قرار دارد، در گفت و گو با خبر نگار سودویند گفت: صحنه های دردناکی را شاهد هستیم ، این جا همه خانواده ها از پیر و جوان ، تا کودک شش ساله . و دختر حامد احمدی در تجمع حضور دارند و همه امیدوارند که اعدام ها متوقف شود. این فعال حقوق بشر در ایران خواهان رساندن صدای خانواده های این شش زندانی محکوم به اعدام شد و بیان داشت: امیدوار بودم برای بهبود شرایط وضع موجود در بین کرد ها و در بین شیعیان این حکم اجرا نشود و حکم توقف حکم صادر شود، ولی متاسفانه شاهد هستیم که برای این زندانیان در کمتر ازده دقیقه حکم های اعدام صادر شده است، یعنی هر زندانی در عرض یک دقیقه حکم اعدام گرفته و برای دفاع از آن ها وقتی وکلا مراجعه می کنند، قاضی شعبه آن ها را نمی پذیرد و حق هر گونه دفاع از متهمین سلب می شود. به گفته این فعال حقوق بشر زندانیان محکوم به اعدام حتی یک کلمه نتوانسته اند از خود دفاع کنند و هر کدام از آنها به مدت یک سال در سلول های انفرادی زندان های همدان ، تهران و کرمانشاه محبوس بودند. نرگس محمدی در ادامه افزود: دست نوشته های این زندانیان سندی است درخصوص شکنجه های سخت فیزکی و روحی که در طول دوران بازجویی بر آن ها روا داشته اند ، این دست نوشته ها به مسئولان قوه قضائیه ارسال شده است ، ولی تا این زمان هیچ گونه تغییری در روند پرونده مشهود نبوده است. عضو موسس کارزار لگام گفت: زندانیان تحت شکنجه های وحشتناکی قرار گرفته اند و به زور اقرار به جرمی کرده اند که مرتکب نشده اند و تحت این شرایط قرار است اعدام شوند. طبق قانون مجازات اسلامی جدید و قانون اساسی ایران این احکام شرعا و قانونا مورد قبول نیست.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search