شرايط بهاييان در ايران

اسناد حقوق بشرشرايط بهاييان در ايران

شرايط بهاييان در ايران

رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

شرايط بهاييان در ايران

يکشنبه ۳ فروردين ۱۳۹۳ – ۲۳ مارس ۲۰۱۴

جمعه ٢١ مارس ٢٠١۴ (١ فروردين ۹٣)، سومین رویداد موازی سودویند در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “اقليتهاى مذهبى و زندانيان در جمهورى اسلامى ايران” برگزار شد. دایان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل، یکی از سخنرانان این نشست بود که در ارتباط با موضوع “زندان و سلامت”، صحبت کرد. متن سخنرانی مذکور، در بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، طبق ویدئو بالا ارائه می شود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search