سهیل عربی، از طریق فعالیت در فیس بوک، به اعدام محکوم شد : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرسهیل عربی، از طریق فعالیت در فیس بوک، به اعدام محکوم شد : www.iranhrc.org

سهیل عربی، از طریق فعالیت در فیس بوک، به اعدام محکوم شد : www.iranhrc.org

سهیل عربی، فعال اینترنتی که از حدود یکسال پیش در بند 350 اوین در بازداشت موقت بود، در دو دادگاه جداگانه به اعدام و سه سال حبس محکوم شد.

طبق این کزارش، سهیل عربی، فعال اینترنتی از طریق مدیریت صفحه ای در فیس بوک با نام “نسلی که دیگر نمی خواهد سوخته باشد”، به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به پیامبر متهم شد.

او از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی خراسانی به اتهام سب النبی(توهین به پیامبر) به اعدام، و بطور همزمان در دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. موضوع فعالیتهای این صفحه در فیس بوک که کمتر از چهار هزار نفر عضو دارد، مسائل روز جامعه و سیاست در ایران بوده است. سهیل عربی، 30 سال و دارای یک فرزند خردسال 5 ساله است. او در اسفند سال 1392، محاکمه و طی روزهای قبل احکام حبس و اعدام به وی ابلاغ شد. سهیل عربی نزدیک به 10 ماه است که در زندان به سر می‌برد و هم اکنون در بند 350 زندان اوین است. یک منبع نزدیک به این زندانی، ضمن تایید احکام فوق، تاکید کرد که از بدو ابلاغ احکام فوق، خانواده این زندانی با تهدید و فشار ماموران امنیتی برای سکوت و عدم اطلاع رسانی مواجه هستند.

Type at least 1 character to search