سخنرانی نیما پوریعقوب “ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه است”

اسناد حقوق بشرسخنرانی نیما پوریعقوب “ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه است”

سخنرانی نیما پوریعقوب “ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه است”

سومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

سخنرانی نیما پوریعقوب “ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه است”

دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

نیما پوریعقوب، فعال حقوق بشر، دانشجوی سابق مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، آخرین سخنران این نشست بود که با موضوع “ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه است”، ایراد شد. او “بیماری زندانیان در داخل زندانها” را از عمده نگرانی های خانواده های زندانیان و فعالان حقوق بشر شمرد و گفت شیوه رایج برخورد با بیماری زندانیان در ایران، بر خلاف قوانین داخلی و بین المللی بوده و معمولا ابزاری است برای فشار و شکنجه زندانیان توسط زندانبان. نیما پوریعقوب، در این سخنرانی، بی اعتنایی به بیماری زندانیان را امری سیستماتیک در زندانهای ایران خواند و تاکید کرد که از مسئول بند تا پرسنل بهداری و پزشکان زندان و حتی مقامات عالیرتبه قضایی در این قانون شکنی، دخیل هستند. او همچنین گفت که اندک موارد انتقال زندانیان بیمار به خارج از زندان، با توهین و تحقیر همراه است و گاهی حتی با حکم بازگشت به زندان پیش از اتمام و تکمیل دوره درمان، نیمه کاره رها می شود. سخنرانی کامل نیما پوریعقوب، فعال حقوق بشر که معتقد است وضعیت زندانیان در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز بهبوده نداشته، را از ویدئو دنبال کنید:

نظر شما؟

Type at least 1 character to search