سخنرانی مهدی معمارپوری با موضوع “دادخواهی کلام مشترک شاهدان دهه خونین 60”

اسناد حقوق بشرسخنرانی مهدی معمارپوری با موضوع “دادخواهی کلام مشترک شاهدان دهه خونین 60”

سخنرانی مهدی معمارپوری با موضوع “دادخواهی کلام مشترک شاهدان دهه خونین 60”

دومین رویداد موازی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

سخنرانی مهدی معمارپوری با موضوع “دادخواهی کلام مشترک شاهدان دهه خونین 60”

دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

مهدی معمارپوری، زندانی سیاسی دهه 60 و یکی از شاهدین دادگاه ایران تریبونال، آخرین سخنران نشست این روز بود که سخنرانی خود را به موضوع “دادخواهی کلام مشترک شاهدان دهه خونین 60″، اختصاص داد. او ضمن اشاره به تلاش بی وقفه جمهوری اسلامی ایران، برای مسکوت نگه داشتن جنایت وحشتناک و غیر انسانی در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60، از طریق جو خفقان و وحشت در سراسر کشور، نسبت به نقش پر رنگ دادگاه مردمی ایران تریبونال در گردآوری شاهدان، اسناد، اطلاع رسانی و تلاش برای دادخواهی تاکید کرد. مهدی معمارپوری، در این سخنرانی تاکید کرد که شاهدان دادگاه ایران تربیونال با تلاش خود سند جنایات این رژیم را در تاریخ ثبت کردند و امروز نسل جوان باقی مانده از خانواده ها و زندانیان سیاسی سابق و تمامی آنهائی که تشنه آگاهی هستند، می توانند ببینند که بر نسل گذشته چه رفته و سپس تصمیم بگیرند چگونه با این نظام برخورد کنند. سخنرانی کامل مهدی معمارپوری، زندانی سیاسی دهه 60 و یکی از شاهدین دادگاه ایران تریبونال را از ویدئو دنبال کنید:

نظر شما؟

Type at least 1 character to search