سخنرانی محمد تنگستانی با موضوع ” زندانیان گمنام “

اسناد حقوق بشرسخنرانی محمد تنگستانی با موضوع ” زندانیان گمنام “

سخنرانی محمد تنگستانی با موضوع ” زندانیان گمنام “

نشست موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی محمد تنگستانی با موضوع ” زندانیان گمنام “

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

دوشنبه 23 سپتامبر 2013، پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “زندانیان سیاسی در ایران” برگزار شد. آقای محمد تنگستانی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “زندانیان گمنام”، صحبت کردند. سخنرانی آقای محمد تنگستانی در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو را در ویدئو مشاهده می کنید.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search