سخنرانی فرید حائرى نژاد با موضوع وضعيت همجنسگرايان در ايران

اسناد حقوق بشرسخنرانی فرید حائرى نژاد با موضوع وضعيت همجنسگرايان در ايران

سخنرانی فرید حائرى نژاد با موضوع وضعيت همجنسگرايان در ايران

رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

سخنرانی فرید حائرى نژاد با موضوع وضعيت همجنسگرايان در ايران

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۶ مارس ۲۰۱۴

پنج شنبه ۶ مارس ٢٠١۴ (١۵ اسفند ۹٢)، اولین رویداد موازی سودویند در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “زنان و ال جی بی تی در جمهورى اسلامى ايران،” برگزار شد. فرید حائری نژاد، تهیه کننده، روزنامه نگار و مستند ساز ایرانی-کانادایی، یکی از سخنرانان این نشست بود که در ارتباط با موضوع “نگاهى کوتاه به وضعيت همجنسگرايان در ايران / پسران و دختران ناخواسته ايران”، صحبت کرد. سخنرانی فرید حائری نژاد، در بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، به زبان انگلیسی طبق ویدئو ارائه می شود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search