سخنرانی امجد حسین پناهی با موضوع “بازداشت خودسرانه کردهای ایرانی”

اسناد حقوق بشرسخنرانی امجد حسین پناهی با موضوع “بازداشت خودسرانه کردهای ایرانی”

سخنرانی امجد حسین پناهی با موضوع “بازداشت خودسرانه کردهای ایرانی”

سومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

سخنرانی امجد حسین پناهی با موضوع “بازداشت خودسرانه کردهای ایرانی”

دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

ادامه نشست امروز با سخنرانی امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر، از فعالان کرد در زمینه مسائل گروههای اتنیک در ایران، همراه بود که به موضوع “بازداشت خودسرانه کردهای ایرانی”، اختصاص داشت. او با اشاره به سوابق بازداشت ها و اعدام های خودسرانه در جمهوری اسلامی ایران، گفت که این معضل تنها مختص به فعالان سیاسی مخالف در ایران نبوده و بسیار از شهروندان عادی نیز به بهانه مبارزه با فساد، حتی در مهمانی های خصوصی توسط نیروی انتظامی، سپاه یا بسیج، به صورت خودسرانه، بازداشت شده اند. امجد حسین پناهی با اشاره به قتل زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، اکبر محمدی، ابراهیم لطف الهی، در زندانهای ایران، تاکید کرد که نیرویی که در هنگام بازداشت خود را مجاز به زیر پا گذاشتن تمام ترتیبات قانونی می داند، پس از بازداشت نیز هیچ احساس مسئولیتی در قبال فرد بازداشت شده بر خود قائل نیست و هر رفتاری را بر زندانی روا می دارد. سخنرانی کامل امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر، که مبنای خودسرانه بودن بازداشتها را، بی توجهی ماموران و قضات به قوانین و حقوق قضا و میثاق های بین المللی تحلیل می کند، را از ویدئو دنبال کنید:

نظر شما؟

Type at least 1 character to search