سخنرانی آقای ونداد اولادعظیمی با موضوع “نقش رسانه ها در ایجاد فرصت دفاع برای زندانیان”

اسناد حقوق بشرسخنرانی آقای ونداد اولادعظیمی با موضوع “نقش رسانه ها در ایجاد فرصت دفاع برای زندانیان”

سخنرانی آقای ونداد اولادعظیمی با موضوع “نقش رسانه ها در ایجاد فرصت دفاع برای زندانیان”

نشست موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای ونداد اولادعظیمی با موضوع “نقش رسانه ها در ایجاد فرصت دفاع برای زندانیان”

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

دوشنبه 23 سپتامبر 2013، پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “زندانیان سیاسی در ایران” برگزار شد. آقای ونداد اولادعظیمی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با “موضوع نقش رسانه ها درایجاد فرصت دفاع برای زندانیان”، صحبت کردند. سخنرانی آقای ونداد اولادعظیمی در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو را در ویدئو مشاهده می کنید.

نظر شما؟

Type at least 1 character to search