سخنرانی آقای مجید محسنی با موضوع “شیعه سکولار”

اسناد حقوق بشرسخنرانی آقای مجید محسنی با موضوع “شیعه سکولار”

سخنرانی آقای مجید محسنی با موضوع “شیعه سکولار”

نشست موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای مجید محسنی با موضوع “شیعه سکولار”

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

سه شنبه 24 سپتامبر 2013، ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد. آقای مجید محسنی یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “شیعه سکولار”، صحبت کردند. سخنرانی آقای مجید محسنی در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو را در ویدئو مشاهده می کنید.

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search