سخنرانی آقای علی مهرابی در رابطه با وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرسخنرانی آقای علی مهرابی در رابطه با وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی آقای علی مهرابی در رابطه با وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ایران

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای علی مهرابی در رابطه با وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ایران

شنبه ۸ تير ۱۳۹۲ – ۲۹ ژوين ۲۰۱۳

پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد. آقای علی مهرابی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ” سخنرانی کردند سخنرانی آقای علی مهرابی در بیست و سومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search