سخنرانی آقای علی مهرابی با موضوع “وضعیت یارسانان”

اسناد حقوق بشرسخنرانی آقای علی مهرابی با موضوع “وضعیت یارسانان”

سخنرانی آقای علی مهرابی با موضوع “وضعیت یارسانان”

نشست موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای علی مهرابی با موضوع “وضعیت یارسانان”

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

سه شنبه 24 سپتامبر 2013، ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد. آقای علی مهرابی یکی از سخنرانان این نشست بودند که در ارتباط با موضوع “وضعیت یارسانان”، صحبت کردند. سخنرانی آقای علی مهرابی در بیست و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو را در ویدئو مشاهده می کنید.

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search