سخنرانی آقای داریوش نویدی در رابطه با وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرسخنرانی آقای داریوش نویدی در رابطه با وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ایران

سخنرانی آقای داریوش نویدی در رابطه با وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ایران

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای داریوش نویدی در رابطه با وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ایران

شنبه ۸ تير ۱۳۹۲ – ۲۹ ژوين ۲۰۱۳

پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد. آقای داریوش نویدی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ” سخنرانی کردند سخنرانی آقای داریوش نویدی در بیست و سومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search