زاهد شاعری در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرزاهد شاعری در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

زاهد شاعری در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

زاهد شاعری در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۶ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی آقای زاهد شاعری در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون مشکلات اقوام کرد در ایران , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 13 مارچ 2013

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search