ریحانه طباطبایی بازداشت شد

اسناد حقوق بشرریحانه طباطبایی بازداشت شد

ریحانه طباطبایی بازداشت شد

ریحانه طباطبایی بازداشت شد

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ – ۲۱ ژوين ۲۰۱۴

صبح روز شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۳، ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، که طی احضاریه ای به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، برای اجرای حکم پرونده دیگری بازداشت شد. ریحانه طباطبایی که صبح امروز برای پرونده جدید به شعبه دو دادسرای اوین احضار شده بود، پس از تفهیم اتهام مبنی بر “تبلیغ علیه نظام “، ابتدا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد، اما پس از ارائه سند، توسط شعبه اجرای احکام برای حکم دو سال حبس از پرونده دیگری راهی بند زنان زندان اوین شد. گفتنی است ریحانه طباطبایی پیش از این نیز در ۲۱ آذر ۱۳۸۹ از سوی سپاه بازداشت و به مدت ۳۶ روز در انفرادی بند ۲ الف سپاه تحت بازجویی قرار گرفت. وی پس از آن در دادگاهی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی سال ۹۱ نیز به مدت یکماه بازداشت شده بود که نهایتا با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search