دو سال حبس به محکومیت اسدالله اسدی اضافه شد

اسناد حقوق بشردو سال حبس به محکومیت اسدالله اسدی اضافه شد

دو سال حبس به محکومیت اسدالله اسدی اضافه شد

در گفتگو با بابک اسدی مطرح شد:

دو سال حبس به محکومیت اسدالله اسدی اضافه شد

شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ – ۰۱ فوريه ۲۰۱۴

مسئولان زندان اوین عليرغم پايان دوران محکوميت اسدالله اسدى، پزشک ۵٣ ساله و زندانى سياسى بند ٣۵٠ اوين، از آزادى وى خوددارى مى کنند. بابک اسدى، فرزند اسدالله اسدى در گفتگو با “کمپین صلح فعالان در تبعید”، ضمن نگرانى از وضعيت جسمانى و روحى پدرش، گفت: “مسئولان زندان تاريخ پايان محکوميت پدرم را به دى ماه سال ۹۴ موکول کرده اند و اين در حاليست دوران محکوميت وى طبق اظهارات کتبی مسئولان زندان، به اتمام رسيده است.” او می گوید در حالیکه پدرش از نارحتی قلبی، عفونت کلیه و دندان و زخم معده رنج می برد، مسئولان اظهاریه کتبی در خصوص پایان محکومیت پدرش را ایراد تایپی عنوان کرده اند. بابک اسدی از انتقال پدرش به بیمارستان خارج از زندان، در روزهای گذشته خبر می دهد. او گفت پدرش پس از تجویز آمپول و قرص زیر زبانی به بند بازگردانده شده است. او همچنین وضعیت روحی پدرش را را وخیم گزارش کرده است. اسدالله اسدى متولد ١٣۴١، ساکن تبريز، پزشک عمومى و بازنشسته آموزش و پرورش ميباشد. وى در تاريخ ٢١ تيرماه ١٣٨۹ به هنگام مراجعت به مطب خود در تبريز توسط نيروهاى اداره اطلاعات تبريز بازداشت و به مکان نامعلومى منتقل شد، به گونه اى که خانواده وى طى چند هفته نخست هيچگونه اطلاعى از سرنوشت ايشان در دست نداشتند. وى ابتدا در دادگاه انقلاب شعبه ١۵ به رياست قاضى صلواتى محاکمه و طبق ماده ۵٠٨ قانون مجازات اسلامى به ده سال و نيم حبس تعزيرى محکوم شد که در دادگاه تجديد نظر به ۵ سال حبس تعزيرى کاهش يافت. اما پس عليرغم اين کاهش حکم، مردم آذربايجان به ويژه مناطق زلزله زده، به دليل خدمات انسان دوستانه پزشکى که ايشان در آن مناطق به مردم ارائه داده بود، با تهيه طومارى بيش از ٨٠ روستا، ضمن اعتراض به حکم صادره، خواستار آزادى هر چه سريعتر وى شدند که با پيگيرى ها ايشان، در نهايت حکم صادره به سه سال و نيم کاهش يافته و پايان محکوميت وى، آذر سال ۹٢ اعلام مى شود. اما پس از اعتراض به ممانعت از آزادى زندانى نامبرده در تاريخ مقرر، مسئولان زندان به وى اعلام کردند که موضوع آزادى وى در تاريخ ۲۶ آذر ۹۲ اشتباه تايپى بوده و نامبرده بايد تا تاريخ ۲۶ آذر ۹۴ در زندان بماند. تصویر زیر اظهاریه کتبی مسئولان زندان مبنی بر پایان محکومیت اسدالله اسدی در تاريخ ۲۶ آذر ۹۲ میباشد:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search