“دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران”

اسناد حقوق بشر“دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران”

“دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران”

برنامه نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

“دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران”

سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲ – ۲۸ مه ۲۰۱۳

روز دوشنبه 27 مه 2013 ( 6 خرداد 1392 ) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شد. گروهی از مدافعین حقوق بشر با حضور در این اجلاس ؛ با ایجاد کارزاری در راستای افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران با حمایت سازمان غیر دولتی و دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد ؛ به برگزاری نشستهای موازی با اجلاس اصلی می پردازند. طبق اعلام برنامه تدارک دهندگان این کارزار ؛ روز سه شنبه 29 مه 2013 ( 8 خرداد 1392 ) اولین نشست افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ژنو با موضوع ” دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران ” با سخنرانی خانم ها شیرین عبادی (از طریق ویدئو کنفرانس) و مرسده محسنی و آقایان هدایت متین دفتری و نقی محمودی” برگذار خواهد شد. برنامه و موضوع سخنرانی های این نشست که از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه آغاز میشود , به شرح زیر می باشد: آقای هدایت متین دفتری با موضوع “ نگاهی به یک تجربه دادخواهی ” خانم شیرین عبادی با موضوع “ قضاوت در جمهوری اسلامی ایران؟ ” – ( ویدئو کنفرانس) آقای نقی محمودی با موضوع ” شرایط وکلا و دادگاه در آذربایجان ایران ” خانم مرسده محسنی با موضوع ” اعدام های فراقانونی قوه قضاییه در جمهوری اسلامی “

نظر شما؟

Type at least 1 character to search