درگیری ماموران حراست دانشگاه ارومیه با دانشجویان

اسناد حقوق بشردرگیری ماموران حراست دانشگاه ارومیه با دانشجویان

درگیری ماموران حراست دانشگاه ارومیه با دانشجویان

در مراسم سخنرانی دکتر عارف اتفاق افتاد

درگیری ماموران حراست دانشگاه ارومیه با دانشجویان

پنجشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ – ۰۲ مه ۲۰۱۳

حضور دکتر محمدرضا عارف یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری امسال خود را آماده می نماید؛ خالی از حاشیه نبود بنا بر گزارشهای رسیده به ” کمپین صلح فعالان در تبعید ” ؛ مراسم دکتر محمد رضا عارف در حالی برگزار شد که مسئولین دانشگاه با بی اعتنایی در آن شرکت نکردند و حضور پر شمار حراست دانشگاه که سعی در کنترل اوضاع را داشتند ؛ منجر به درگیری شد بر اساس این گزارش , در لحظات ابتدایی دانشجویان برای ورود به سالن می بایست کارت دانشجویی خویش را ارائه می دادند ، کارمندان حراست با عدم اجازه به ورود یکی از دانشجویان مشکل ساز شدند. این دانشجو که پیشتر به دلیل شرکت در دو تریبون آزاد از دانشگاه تعلیق و نهایتا به دلیل تمام شدن سنوات تحصیلی اخراج شده بود ؛ علیرغم تمام تهدیدات , با این ادعا که هیچ گاه با دانشگاه تسویه حساب نکرده است و طبق مقرارت آموزشی با این شرایط وی دانشجو محسوب می شود؛ در ورود به سالن پافشاری داشت گفتنی است : دانشجویان حاضر در محل نیز پس از مشاهده این امر در حمایت از این دانشجوی اخراجی حاضر به شرکت در مراسم نشده و به اعتراض پرداختند . مسئولین حراست پس از مواجه با اعتراض گروهی ؛ با دعوت از نیروهای انتظامی سعی در تهدید و ارعاب داشتند که پا در میانی نزدیکان دکتر عارف , موقتا جو را آرام کرده و دانشجویان منتقد در جلسه موفق به حضور در سالن شدند. یکی از حاضران در جلسه در گفت و گو با ” کمپین صلح فعالان در تبعید ” می گوید : پس از ورود دانشجویان به سالن , حراست دانشگاه هم چنان بر موضوع خود پا فشاری کرده و دست از تهدیدات خود برنداشت. وی افزود : درحین مراسم نیز یکی از دانشجویان حاضر در جلسه توسط حراست به شدت تهدید شده که پرونده که با اعتراض او و حمایت سالن از دانشجو را به همراه داشت.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search