خودکشی جوان ایرانی در ترکیه

اسناد حقوق بشرخودکشی جوان ایرانی در ترکیه

خودکشی جوان ایرانی در ترکیه

خودکشی جوان ایرانی در ترکیه

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ – ۰۱ ژوين ۲۰۱۳

بنا بر گزارش تارنمای محلی ترکیه “ هابرتورک ” ، کیوان نظری , پناهجوی ساکن در شهر دنیزلی واقع در جنوب غربی ترکیه با باز کردن‌ کپسول گاز آشپزخانه اقدام به خود کشی کرده است جسد آقای نظری بعد از ۵ روز که بر اثر استشمام بوی بد توسط ساکنین محله به پلیس خبر داده شده بود کشف شد کیوان نظری موسیقیدان بوده که بنا بر مشکلاتی از تهران به ترکیه آمده و درخواست پناهندگی نموده است به گزارش این سایت محلی ؛ در کنار جسد کیوان نظری یک یادداشت با این متن به زبان فارسی پیدا شده است: این زندگی‌ مال من نیست، من را خیلی‌ خسته کرده گفتنی است وی پیشتر نیز با بریدن مچ دست خود اقدام به خود کشی کرده بوده که با مداخله پزشکان اورژانس نجات مییابد جسد وی هم اکنون در سردخانه‌ دانشکده‌ پزشکی پاموکله می‌باشد و به مدت ۵ روز به منظور مطالعه و کالبد شکافی در سرد خانه‌ از آن نگهداری میکنند .

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search