حکومت های خودکامه و مستبد منطقه باید به ندای مردمانشان گوش فرا دهند

اسناد حقوق بشرحکومت های خودکامه و مستبد منطقه باید به ندای مردمانشان گوش فرا دهند

حکومت های خودکامه و مستبد منطقه باید به ندای مردمانشان گوش فرا دهند

نماینده جمهوری اسلامی ایران در 22 اجلاس حقوق بشر در ژنو:

حکومت های خودکامه و مستبد منطقه باید به ندای مردمانشان گوش فرا دهند

پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ – ۲۸ فوريه ۲۰۱۳

سودویند:امروز پنج شنبه 10 اسفند ؛ محمد مهدی آخوند زاده معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو ضمن انتقاد از سیاستهای دوگانه کشورهای غربی گفت : ما در همکاری و تعامل با شورا هستیم و جمهوری اسلامی به این نهاد برای ارتقا حقوق بشر احترام میگذارد. وی تاکید کرد : حکومت های خودکامه و مستبد منطقه باید به ندای مردمانشان گوش فرا دهند و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند. وی سخنرانی خود را با تعهد جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق بشر آغاز کرد و گفت : حقوق بشر باید به عنوان میراث مشترک انسان ها نگاه شود و جمهوری اسلامی ایران التزام خود را به رعایت حقوق بشر اعلام میکند و احترام به کرامت انسانی و ارتقا وضعیت حقوق بشر بر مبنای همکاری با نهاد را به عنوان کشوری که از اعضای موسس سازمان ملل بوده و به عنوان امضا کننده اکثر عهدنامه های بین المللی است در دستور کار دارد. وی گفت : هیچ کشوری نمیتواند بگوید که در زمینه حقوق بشر کامل و بی نقص است . ما در همکاری و تعامل با شورا هستیم و جمهوری اسلامی ایران به درخواست های گزارشگر ویژه (آقای احمد شهید) جواب داده است. آقای آخوندزاده با ابراز نگرانی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در فلسطین گفت : شش دهه است که حقوق مردم فلسطین به طور سیستماتیک نقض میشود و این مسئله با حمایت غرب هم همراه است که نشانه استاندارد های دوگانه غرب در مواجهه با حقوق بشر است گفتنی است این بار اول است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ؛ در این اجلاس شرکت نمی کند که نشانه انزوا و فاصله روزافزون ایران میباشد هر چند که آقای آخوندزاده در این سخنرانی تلاش داشت که از چارچوب شورا فاصله نگیرد ولی در پایان ضمن حمله به کشورهای غربی ؛ با استفاده از فلسطین اشغالی , یکبار دیگر بر مواضع همیشگی ایران پافشاری کرد لازم به ذکر است پیشتر در سال 2003 جمهوری اسلامی وعده داده بود که در صورت عدم تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران ؛ اجازه بازدید به گزارشگرهای ویژه موضوعی خواهد داد و تا سال 2005 مجوزهایی برای این گزارشگرها داده شد . اما در واقع این فریبی بیش برای جلوگیری از بازدید گزارشگر ویژه ایران در آن زمان , “آقای کاپیتورن” نبود و از سال 2005 ؛ جمهوری اسلامی به هیچیک از گزارشگران ویژه از جمله آقای احمد شهید ؛ اجازه و فرصت بازدید از ایران را نداده است . سخنرانی امروز آقای محمد مهدی آخوند زاده در 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search