“حقوق بشر و محيط زيست”

اسناد حقوق بشر“حقوق بشر و محيط زيست”

“حقوق بشر و محيط زيست”

دومین رویداد موازی سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

“حقوق بشر و محيط زيست”

سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ – ۱۸ مارس ۲۰۱۴

دوشنبه ١۷ مارس ٢٠١۴ (٢۶اسفند ۹٢)، در جريان بيست و پنجمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال ميباشد. دومین رويداد موازى سودویند، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، از ساعت ١۷ اين روز با موضوع “حقوق بشر و محيط زيست”، به شرح زير برگزار شد: امیر صفاریان، فعال و کارشناس محیط زیست، در ارتباط با موضوع “طوفان گرد و غبار در ایران”، صحبت کرد: ژاله تبریزی، فعال حقوق بشر و کارشناس مدیریت، با موضوع “بازداشتها در روز زبان مادرى در تهران و آذربايجان”، صحبت کرد: فیصل مرمزی، مدیر اجرایی مرکز حقوق بشر اهواز و کارشناس ارشد آی تی از دانشگاه لندن، با موضوع “اعدام در زندانهاى اهواز”، صحبت کرد: امجد حسين پناهى، فعال حقوق بشر، در ارتباط با موضوع “زندانيان سياسى کرد محکوم به اعدام”، صحبت کرد: روح الله مرادى، فعال حقوق بشر، عضو شورای مرکزی کمیته مدافعان حقوق بشر قشقایی،در ارتباط با موضوع “وضعيت سياسى و اجتماعى قشقايى ها”، صحبت کرد:

نظر شما؟

Type at least 1 character to search