جوایز حقوق بشری

اسناد حقوق بشرجوایز حقوق بشری

جوایز حقوق بشری

به تلاش های برجسته در جهت ارتقاء و تقویت حقوق بشر در ایران، جوایزی در اجلاس های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل اهدا خواهد شد. یک هیئت ژوری برندگان را انتخاب خواهد کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، حقوقدانان ایرانی، مدافعان حقوق بشر و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ریاست این هیئت ژوری را به عهده میگیرند.

Type at least 1 character to search