جدا کردن زندانیان مسیحی در ندامتگاه مرکزی کرج

اسناد حقوق بشرجدا کردن زندانیان مسیحی در ندامتگاه مرکزی کرج

جدا کردن زندانیان مسیحی در ندامتگاه مرکزی کرج

جدا کردن زندانیان مسیحی در ندامتگاه مرکزی کرج

يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۳ – ۰۳ اوت ۲۰۱۴

مسئولان ندامتگاه مرکزی کرج، نوکیشان مسیحی این زندان را با هدف قطع ارتباط، در سالنهای مختلف متفرق کرده‌اند. اخبار رسیده از ندامتگاه مرکزی کرج حاکی از دستور مقامات زندان مبنی بر جداسازی زندانیان مسیحی از یکدیگر و انتقال آنها به بندهای مختلف زندان است. به گزارش هرانا با حکم حراست زندان، بهنام ایرانی، حسین ساکتی آرامسری و رضا ربانی، دیروز شنبه ۱۱ مرداد از سالن ۷ به سالن ۸ زندان ندامتگاه منتقل شد. در همین راستا، عبدالرضا حق‌نژاد که حدود یک هفته پیش به زندان ندامتگاه مرکزی منتقل شده بود، از بدو ورود به سالن ۱۰ این زندان منتقل شد. پیشتر سازمان ملل در گزارشی مفصل و دقیق به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی ایران اشاره و نسبت به زندانی کردن آنها به خاطر عقایدشان انتقاد کرده بود. طبق این گزارش سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران، کلیساهای خانگی و همچنین مسیحیان انجیلی را تهدیدی بر علیه امنیت ملی می داند. در همین راستا اقدام اخیر حراست ندامتگاه مرکزی کرج که به قصد جدا کردن نوکیشان مسیحی از یکدیگر صورت می‌گیرد مغایر با اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها بوده و در ادامه آزار مسیحیان در ایران تلقی می شود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search