تهدید ، ارعاب وخفقان ادامه دارد

اسناد حقوق بشرتهدید ، ارعاب وخفقان ادامه دارد

تهدید ، ارعاب وخفقان ادامه دارد

شورای تامین شهرستان شهرضا سخنرانی زیبا کلام را لغو کرد

تهدید ، ارعاب وخفقان ادامه دارد

شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳

به گزارش فرارو،جلسه سخنرانی صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران، درشهرضا با دستور شورای تامین این شهرستان لغو شد سناریو از این قرار بود که شب گذشته تعدادی پیامک در جهت ممانعت از سخنرانی زیباکلام به شهروندان شهرضاارسال شد. در این پیامک‌ها،صادق زیباکلام به عنوان یکی از حامیان جنبش اعتراضی 88 معرفی واز مردم شهرضا درخواست شده بود که در تجمعی برای ممانعت از برگزاری سخنرانی زیباکلام شرکت کنند در همین راستا، تعدادی از لباس شخصی ها در مقابل فرمانداری شهرضا تجمع کردند و خواستار لغو برنامه این استاد دانشگاه شدند. پس از برگزاری این تجمع شورای تامین شهرستان شهرضا تشکیل جلسه داد و مجوز این برنامه را لغو کرد. صادق زیباکلام از سوی مجمع اصلاح‌طلبان شهرضا برای ارزیابی عملکرد چندماهه دولت حسن روحانی به این شهر دعوت شده بود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search