تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرتضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر : www.iranhrc.org

تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر : www.iranhrc.org

All Human Rights for all in Iranwww.iranhrc.org

رویداد موازی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۱ ژوين ۲۰۱۴

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 197

سه شنبه ١٠ ژوئن ٢٠١۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)، اولین رویداد موازی سودویند در حاشیه بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد. محمد کسایی زاده، استاد دانشگاه در ایران، پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران، از پایه گذاران انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که 25 سال سابقه روزنامه نگاری را در پرونده دارد، سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع “تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر”، تمرکز داشت. سخنرانی محمد کسایی زاده، در بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، را ببینید.

Type at least 1 character to search