تبعید مادام العمر سه تن از دراویش گنابادی

اسناد حقوق بشرتبعید مادام العمر سه تن از دراویش گنابادی

تبعید مادام العمر سه تن از دراویش گنابادی

تایید احکام سنگین قضایی برای دروایش گنابادی

تبعید مادام العمر سه تن از دراویش گنابادی

شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ – ۳۱ ژانويه ۲۰۱۵

سه سال بیشتر از غائله “کوار” می گذرد، با این که عوامل حکومتی با برنامه ای از پیش طراحی شده درگیری با دراویش را با حمایت طلاب شهر سازمان دادند و در این میان مهندس وحید بنایی که در مسلک دراویش بود، با شلیک گلوله کشته و ده‌ها درویش بازداشت و روانه زندان شدند، سرانجام پرونده دراویش زندانی در غائله “کوار” به نفع طلاب و نیروهای امنیتی رقم خورد و به نفی بلد یا تبعید مادام العمر سه تن از دراویش و تبعید هشت ساله سه تن دیگر انجامید. این در حالی است که از قاتل یا قاتلین مهندس وحید بنایی هیچ خبری دردست نیست و هیچ گاه نیروهای امنیتی و انتظامی پیگیر پرونده قتل نشدند. به گزارش مجذوبان نور، شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور رای محکومیت هفت تن از دراویش ساکن کوار به نام‌های کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن به نفی بلد مادام العمر و همچنین محمدعلی دهقان، محمد علی صادقی، ابراهیم بهرامی، محسن اسماعیلی هریک به ۷ سال تبعید را که از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، عینا تایید کرد. محاربه و فساد فی الارض عنوان اتهامی است که به این هفت درویش گنابادی منتسب شده است، که در میان “کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیر زن علاوه بر آن به عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت نیز متهم شده‌اند. این دومین بار است که در آرای صادره از سوی مراجع قضایی از دراویش گنابادی به عنوان گروه غیر قانونی نام برده و عضویت در آن جرم تلقی می‌شود. تایید حکم این دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد که شکایت بیش از ۴۰ درویش گنابادی از عاملین برپایی تظاهرات و پخش شبنامه و سی دی‌های سراسر دروغ علیه دراویش، پس از گذشت ۲ سال از سوی دادگاه ویژه روحانیت پیگیری نمی‌شود و همچنین شکایت خانواده مهندس وحید بنانی که با شلیک گلوله نیروهای امنیتی و نظامی کشته شد نیز همچنان به فرجامی نرسیده است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search