تبعید بیش از 60 زندانی بند 350 اوین

اسناد حقوق بشرتبعید بیش از 60 زندانی بند 350 اوین

تبعید بیش از 60 زندانی بند 350 اوین

تبعید بیش از 60 زندانی بند 350 اوین

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ – ۰۲ اوت ۲۰۱۴

در ادامه پروژه تبعید زندانیان بند 350 اوین، شصت و سه تن از زندانیان این بند به سالن 7 زندان اوین- بند مالی منتقل می شوند. با گذشت نزدیک به چهارماه از تهاجم خونین به بند ۳۵۰ اوین، تصمیم برای انحلال بند 350 و پراکنده کردن زندانیان این بند نهایی شده است. در همین راستا روز شنبه 11 مرداد، حدود سی تن از زندانیان بند 350 با حضور جواد مومنی معاون اجرایی زندان اوین به بندهای عمومی زندان منتقل شدند. بر اساس این گزارش، فردا نیز حدود سی زندانی امنیتی از بند 350 منتقل خواهند شد که مقصد برخی از این زندانیان، رجایی شهر کرج خواهد بود. بر اثر تهاجم روز 28 فروردین 1393 به بند 350 اوین که توسط عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بیش از یکصد تن از سربازان گارد سازمان زندانها صورت گرفت، زندانیان بند 350 با باتوم و … مورد ضرب و جرح قرار گرفتند که بیش از سی تن از آنان مجروح و مضروب شدند و دستکم چهارتن از زندانیان سیاسی به دلیل خونریزی و شکستگی به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده اند. سی و دو تن نیز به پس از ضرب و جرح به انفرادی منتقل شدند. این یورش، در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه خشن بازرسی به وقوع پیوسته بود و بیش از پنج ساعت به طول انجامید. یورشی که عواقب آن تا به امروز ادامه داشته و منجر به تبعید بیش از شصت زندانی بند 350 شده است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search