برنامه چهارمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

اسناد حقوق بشربرنامه چهارمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه چهارمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه چهارمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ – ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳

دوشنبه 23 سپتامبر2013 (1 مهر 92)، در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند برگزار خواهد شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. برنامه سخنرانان چهارمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، که از ساعت 13 این روز با موضوع ” پناهجویان ایرانی” آغاز میشود، طبق شرح زیر میباشد: خانم تانیا کلیجی با موضوع ” پناهجو چه کسی است؟ ” آقای حسن طالبی با موضوع ” مقررات دوبلین و معضلات آن ” آقای محمد احمدی با موضوع ” پناهجویان ایرانی در سوئیس ” خانم شیرین نجفی با موضوع ” پناهجویان ایرانی در ترکیه ”

ضمنا پخش مستقیم نشست امروز از اینجا قابل پیگیری می باشد

نظر شما؟

Type at least 1 character to search