برنامه پنجمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

اسناد حقوق بشربرنامه پنجمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه پنجمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه پنجمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲ – ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳

دوشنبه 23 سپتامبر2013 (1 مهر 92)، در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند برگزار خواهد شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. برنامه سخنرانان پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، که از ساعت 14 این روز با موضوع ” زندانیان سیاسی در ایران” ، طبق شرح زیر میباشد: خانم مرسده محسنی با موضوع ” دانشجویان و کارکنان رسانه ها در زندان ” آقای محمد تنگستانی با موضوع ” زندانیان گمنام ” آقای علیرضا سربازی با موضوع ” نقض حقوق زندانیان سیاسی ” آقای ونداد اولادعظیمی با موضوع ” نقش رسانه ها درایجاد فرصت دفاع برای زندانیان ”

ضمنا پخش مستقیم نشست امروز از اینجا قابل پیگیری می باشد

نظر شما؟

Type at least 1 character to search