برنامه نشست های موازی سودویند : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشربرنامه نشست های موازی سودویند : www.iranhrc.org

برنامه نشست های موازی سودویند : www.iranhrc.org

“آزادی بیان، تشکل و تجمع”، “مجازات اعدام”، “استقلال قضات و وکلا”، “خشونت علیه زنان” در جمهوری اسلامی ایران، موضوع چهار نشست موازی سازمان غیر دولتی سودویند، در جریان بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر در شهر ژنو، است. بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از روز سه شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳) در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ (۶ تیر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، که در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال ميباشد، برنامه نشستهای موازی خود در اجلاس جاری را به شرح زیر اعلام می کند: سه شنبه 10 ژوئن 2014 “آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران” پنج شنبه 12 ژوئن 2014 “مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران” جمعه 13 ژوئن 2014 “استقلال قضات و وکلا در جمهوری اسلامی ایران” دوشنبه 16 ژوئن 2014 “خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران” جزئیات بیشتر از نشست ها و اسامی سخنرانان در اطلاعیه های آتی اعلام خواهد شد.

گفتنی است روز چهارشنبه ١١ ژوئن ٢٠١۴ (٢١ خرداد ۱۳۹۳) نیز، سودویند در نشست موازی مشترک با موضوع “حفاظت از خبرنگاران”، به همراه سه سازمان غیر دولتی و نمایندگان سه کشور، حضور خواهد داشت.

Type at least 1 character to search