برنامه ششمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

اسناد حقوق بشربرنامه ششمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه ششمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه ششمین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

سه شنبه 24 سپتامبر2013 (2 مهر 92)، در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ششمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند برگزار خواهد شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. برنامه سخنرانان ششمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، که از ساعت 16 این روز با موضوع “اقلیتهای مذهبی در جمهوری اسلامی ایران” ، طبق شرح زیر میباشد: خانم سیمین فهندژ با موضوع “آزار و اذیت بهاییان” آقای علی مهرابی با موضوع “وضعیت یارسانان” آقای غلامرضا فیشتامی با موضوع “شرایط دراویش” آقای مجید محسنی با موضوع “شیعه سکولار” خانم عطیه فرد با موضوع “مسیحیان در ایران” آقای مهدی نخل احمدی با موضوع ” اهل سنت در ایران”

نظر شما؟

Type at least 1 character to search