برنامه سومین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

اسناد حقوق بشربرنامه سومین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه سومین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه سومین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

جمعه ۲۲ شهريور ۱۳۹۲ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۳

جمعه 12 سپتامبر2013 (22 شهریور 92)، در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند برگزار خواهد شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. برنامه سخنرانان سومین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، که از ساعت 12این روز با موضوع ” زنان در جمهوری اسلامی ایران” ، طبق شرح زیر میباشد: خانم شهناز غلامی با موضوع “قتلهای ناموسی و رویکرد رسانه ها” آقای امجد حسین پناهی با موضوع “ختنه زنان” خانم پرستو فاطمی با موضوع “ازدواج اجباری برای جلوگیری از آدم کشی” خانم ژیلا مهدویان با موضوع “مادران در زندان” خانم شعله زمینی با موضوع “زنان و تحصیلات”

نظر شما؟

Type at least 1 character to search