برنامه اولین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

اسناد حقوق بشربرنامه اولین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه اولین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

برنامه اولین نشست موازی “کارزار برای افشای نقض حقوق بشر” در جریان 24 مین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ – ۰۹ سپتامبر ۲۰۱۳

امروز دوشنبه 9 سپتامبر2013 (18 شهریور 92)، 24 مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با سخنرانی خانم ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد. همزمان با اولین روز آغاز به کار شورای حقوق بشر، کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به برگزاری اجلاس موازی با حمایت و تدارک سازمان غیر دولتی سودویند خواهد پرداخت. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. برنامه سخنرانان اولین نشست موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، که از ساعت 14 این روز آغاز به کار کرده است، به شرح زیر می باشد: آقای ناصر محتشمی است با موضوع “آیا اعدام می تواند به کاهش جرم و جنایت کمک کند؟” آقای حمدالله سلیمانی با موضوع” دریاچه ارومیه” آقای یوسف کر با موضوع “حقوق بشر و موارد نقض آن در ترکمن صحرا” خانم ناهید مکری با موضوع ” حقوق بشر در کردستان ایران” آقای علی سعیدی با موضوع “اعدام” و ” تخریب محیط زیست در شهر اهواز” خانم اعظم بهرامی با موضوع ” آلودگی آب در ایران”

ضمنا پخش مستقیم نشست امروز از اینجا قابل پیگیری می باشد.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search