بازگشت عماد بهاور و على کاظم زاده از انفرادى

اسناد حقوق بشربازگشت عماد بهاور و على کاظم زاده از انفرادى

بازگشت عماد بهاور و على کاظم زاده از انفرادى

موفقت نسبى اعتراضات مداوم زندانيان بند ٣۵٠

بازگشت عماد بهاور و على کاظم زاده از انفرادى

سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲ – ۰۷ ژانويه ۲۰۱۴

پس از هشت روز اعتراض مداوم زندانيان بند ٣۵٠ زندان اوين نسبت به انتقال ۴ زندانى اين بند به انفرادى، روز دوشنبه ١۶ دى .آقايان عماد بهاور و على کاظم زاده به بند ٣۵٠ بازگشتند اما از وضعيت آقايان بهزاد عرب گل و حسن اسدى زيد آبادى هنوز اطلاعى در دست نيست. بنا بر اطلاع سودويند، روز دوشنبه تعدادى از زندانيان سياسى بند ٣۵٠ در اعتراض به انتقال آقايان عماد بهاور، بهزاد عرب گل، حسن اسدى زيدآبادى و على کاظم زاده به انفرادى از ملاقات با خانواده هايشان خوددارى کرده و خواستار بازگشت آنها به بند ٣۵٠ شدند. زندانيان معترض، پيش از اين نيز با عدم دريافت غذا، اعتراض خود را به انتقال زندانيان يادشده به انفرادى، اعلام کرده بودند. پس از بالا گرفتن اعتراضات زندانيان بند ٣۵٠، و خوددارى آنان از ملاقات با خانواده ها در روز دوشنبه، آقايان عماد بهاور و على کاظم زاده به بند ٣۵٠ بازگشتند. ابتدا آقاى على کاظم زاده که خانواده اش بعد از يکماه از شهرستان براى ملاقات آمده بودند به سالن ملاقات منتقل و بعد از ملاقات به بند ٣۵٠ بازگردانده شد. ساعت ۹ شب دوشنبه نيز آقاى عماد بهاور به بند ٣۵٠ بازگردانده شد اما همچنان از وضعيت دو زندانى ديگر به نامهاى بهزاد عرب گل و حسن اسدى زيد آبادى اطلاعى در دست نيست. انتقال اين ۴ زندانى به انفرادى، پس از اعتراض شديد و درگيرى زندانيان بند ٣۵٠ به برگزارى مراسم ۹ دى در اين بند توسط ۴ زندانى متهم به جاسوسى اما هوادار حکومت، رقم خورده بود. همچنين در روزهاى گذشته اصرار مسئولان زندان به بازگشت ۴ زندانى برگزار کننده مراسم ۹ دى، به بند ٣۵٠ نيز موجب تشنج و اعتراضات شديد ساير زندانيان اين بند شده بود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search