بازداشت هموند سازمان دانش آموختگان جبهه ملي ايران<br />

اسناد حقوق بشربازداشت هموند سازمان دانش آموختگان جبهه ملي ايران

بازداشت هموند سازمان دانش آموختگان جبهه ملي ايران

بازداشت هموند سازمان دانش آموختگان جبهه ملي ايران

يکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۲ – ۰۷ آپريل ۲۰۱۳

دفتر مردمداری جبهه ملی ایران خبر از بازداشت آقای مهندس هوتن دولتی از هموندان سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران می دهد جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن بازداشتهای غیر قانونی و خودسرانه و د رابطه با دستگیری آقای مهندس هوتن دولتی طی اطلاعیه ای اعلام کرد پس از سه هفته بي خبري و بي خبررساني، آگاهي يافتيم كه آقاي مهندس هوتن دولتي، هموند سازمان دانش آموختگان و سازمان مهندسان جبهه ملي ايران در روز 26 اسپند 1391، در خانه خود دستگير و زنداني شده است. هنوز دليل بازداشت و مكان نگهداري ايشان معلوم نشده است و از اتهامات وارده ناآگاه هستيم. ما در حاليكه هرگونه بازداشت غيرقانوني و خودسرانه را محكوم مي كنيم، آزادي فوري ايشان را خواستار هستيم. دفتر مردمداري جبهه ملي ايران 17 فروردين 1392

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search