بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران

اسناد حقوق بشربازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران

بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران

برنامه سومین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران

پنجشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۳ – ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۴

جمعه 12 سپتامبر 2014 (21 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال 2010 در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال است. برنامه سخنرانان سومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت 14.00 اين روز با موضوع “بازداشت های خودسرانه و وضعیت زندانیان در ایران”، به شرح زير برگزار می شود: الهه امانی با موضوع “نقض حقوق زنان زندانی” رضوان مقدم با موضوع “زنان عقیدتی در زندان ” امجد حسین پناهی با موضوع “بازداشت خودسرانه کردهای ایرانی” نیما پوریعقوب “ممانعت از درمان پزشکی، شکنجه است”

پخش مستقیم سخنرانی های این نشست جانبی را از اینجا دنبال کنید.

print version     Home
                   

نظرات خوانندگان:

به اميد اينكه تلاش بي وقفه و انسان دوستانه شما بزرگان، راه ديگري باشه واسه معرفي بيش از پيش ناقضان حقوق بشر در ايران و اجراي عدالت…

به اميد اينكه تلاشبه وقفه و انسان دوستانه شما عزيزان، راهي باشه براي معرفي بيش از از پيش ناقضان حقوق بشر در ايران و اجراي عدالت…

نظر شما؟

Type at least 1 character to search