بازداشت دختران دانشجو به اتهام نامه نگاری به رهبر ایران

اسناد حقوق بشربازداشت دختران دانشجو به اتهام نامه نگاری به رهبر ایران

بازداشت دختران دانشجو به اتهام نامه نگاری به رهبر ایران

ادامه روند دستگیری و تهدید معترضان

بازداشت دختران دانشجو به اتهام نامه نگاری به رهبر ایران

سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳ – ۰۶ ژانويه ۲۰۱۵

پنجشنبه ۱۱ دی ، سه دختردانشجو و فعال مدنی هموطن کرد “شیلان و کوثر رحمانی پور و چنور عباسی” که در دانشگاه تهران دانشجو هستند، با یورش ماموران وزارت اطلاعات به محل سکونت شان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. بنا بر گزارش “خبررسانی کُردپا”، ۲۱ دختر دانشجو و فعال مدنی هموطن کرد در دفاع از حقوق زنان زندانی سیاسی کرد نامه ای به علی خامنه ای و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کردند و خواهان رسیدگی به شرایط غیر انسانی زنان زندانی سیاسی کرد و آزادی آن ها شده بودند، ولی پس از گذشت نزدیک به دوهفته نه تنها به نامه ی آن ها پاسخی داده نشد، بلکه با یورش به منازل مسکونی آن ها تا به حال سه تن از این دانشجویان را دستگیر کرده اند. نیروهای امنیتی برخی از وسایل شخصی این دانشجویان دختر کُرد را با خود بردند و همچنین بستگان این دانشجویان از پی گیری بی نتیجه وضعیت انها اظهار نگرانی شدید کردند. تا لحظه انتشار این خبرهیچ گونه اطلاعی از مکان نگهداری آن ها دردست نیست.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search