ایران باید وادار به لغو اعدام شود

اسناد حقوق بشرایران باید وادار به لغو اعدام شود

ایران باید وادار به لغو اعدام شود

مهری جعفری به نمایندگی از سودویند در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

ایران باید وادار به لغو اعدام شود

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۶ مارس ۲۰۱۴

روز چهارشنبه ۵ سپتامبر ٢٠١۴ (١۴ اسفند ۹٢)، در دومين روز از بيست و پنجمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان غيردولتى “سودويند” در صحن علنى شورا، در پنل گفت گو در خصوص “مجازات اعدام”، به ايراد موضع پرداخت. مهرى جعفرى، وکيل دادگسترى و از فعالان کارزار گام به گام تا لغو اعدام در ايران، به نمايندگى از سودويند، نسبت به افزايش آمار اعدامها در ايران، اعدام نوجوانان و نقض قوانين در صدور و اجراى این احکام در جمهورى اسلامى ايران، سخنرانى کرد. ترجمه متن و ويدئوى سخنرانى مهرى جعفرى به نمايندگى از سازمان غير دولتى “سودويند” که به انگليسى ايراد شده، به شرح زير است: “سودويند نگرانى خود را از تعداد رو به افزايش اعدام ها، اعدام نوجوانان و اعدام هاى در ملا عام در جمهورى اسلامى ايران اعلام مى کند. روندى که از تاريخ انتخابات ٢٠١٣ هيچ تغييرى نکرده است. فقط از ابتداى سال ٢٠١۴، ١۵۵ تن اعدام شده اند که تنها ٨۴ اعدام تاکنون مورد تاييد رسمى قرار گرفته اند. حداقل دو تن از اين افراد اعدام شده کسانى بوده اند که زير سن ١٨ سال مرتکب جرم شده اند. کودکانى که به اعدام محکوم مى شوند در زندان ها نگهدارى مى شوند تا به سن ١٨ سال برسند و سپس اعدام شوند. حداقل ۵ نوجوان زير سن ١٨ سال در حال حاضر منتظر اجراى حکم اعدام هستند و در صف اعدام ايستاده اند. شرکت کنندگان محترم در ايران کودکان در کنار بزرگسالان به تماشاى اعدام مى ايستند. از سال ٢٠١٣ سه کودک در شهرهاى مختلف ايران پس از تماشاى صحنه اعدام، در حال اعدام بازى خودشان را به دار آويخته اند. در بسيارى از دادرسى هاى پرونده ها، حاکميت قانون، نقض مى شود. در يکى از پرونده هايى که اخيرا مطرح بوده دو معلم و کنشگر اجتماعى در حالى به دار آويخته شدند که وکيل و خانواده هاى آنها از زمان اعدام آنها بى اطلاع بودند. حکم هاى اعدام ها براى ارتکاب اعمالى صادر مى شود که طبق استاندارد اعمال مستوجب اعدام، جرايم جدى محسوب نمى شوند، بخصوص در رابطه با اعدام افرادى که در حاشيه جامعه قرار مى گيرند (و فاقد توان کافى در دفاع از خود هستند.) آمار اعدام ها در حال افزايش است و حدود ۶۵٠ اعدام در سال ٢٠١٣ به وقوع پيوسته است. سودويند نگران اين واقعيت است که هزاران زندانى در حال حاضر زير تهديد قريب الوقوع اعدام قرار دارند. ما از شوراى حقوق بشر سازمان ملل مى خواهيم تا جمهورى اسلامى ايران را وادار کند تا هر چه زودتر اين اعدام ها را بخصوص اعدام نوجوانان و اعدام در ملا عام را متوقف کرده و لغو اعدام ها را استقرار نمايد.”

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search