انتقاد ناوی پیلای از آمار اعدام در ایران

اسناد حقوق بشرانتقاد ناوی پیلای از آمار اعدام در ایران

انتقاد ناوی پیلای از آمار اعدام در ایران

در افتتاحیه بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

انتقاد ناوی پیلای از آمار اعدام در ایران

سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۰ ژوين ۲۰۱۴

ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان، در آخرین سخنرانی خود در افتتاحیه بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، به آمار بالای اعدام ها در ایران اشاره کرد. او با اشاره به بیش از 200 مورد اعدام از ژانویه سال جاری در جمهوری اسلامی ایران، جرائمی در رابطه با قاچاق مواد مخدر را جرائمی مستحق اعدام ندانست. او گفت که بر اساس قوانین بین الملل، جرائم مربوط به مواد مخدر جز جرائم بسیار خطرناک و مستحق اعدام نیست. گفتنی است این آخرین سخنرانی ناوی پیلای در سمت کمیسر عالی حقوق بشر بوده است. زید رعد زید الحسین از خاندان سلطنتی اردن، توسط دبیرکل سازمان ملل، به عنوان جانشین ناوی پیلای معرفی شده است که نماینده اردن در شورای امنیت را در کارنامه خود دارد. در ادامه نیز شعله زمینی به نمایندگی از سازمان غیر دولتی سودویند، ضمن قدردانی از تلاشهای ناوی پیلای، به انتقاد از اعدام غلام رضا خسروی، زندانی سیاسی زندان اوین، پرداخت. او همچنین نسبت به گزارشها مبنی بر اعدام های مخفی در زندان مشهد ابراز نگرانی کرد.

شعله زمینی در این سخنرانی، ضمن ابراز تاسف از عدم مهیا شدن سفر ناوی پیلای به ایران علیرغم دعوت قبلی از وی، برای سفر کمیسر بعدی و گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران ، ابراز امیدواری کرد.

بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از امروز سه شنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)، با صحبتهای رئیس شورا آغاز شد و تا ۲۷ ژوئن ۲۰۱۴ (۶ تیر ۱۳۹۳) ادامه خواهد يافت.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search