انتقاد از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان های غیردولتی : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرانتقاد از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان های غیردولتی : www.iranhrc.org

انتقاد از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان های غیردولتی : www.iranhrc.org

Warning: getimagesize(http://www.iranhrc.org/images/26.item5.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 191

Warning: Division by zero in /home/content/54/10001454/html/p/publ/view_print_version.php on line 197

دوشنبه 2 تیر 1393، در جریان بیست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان غيردولتى “سودويند”، در جلسه کمیته مشورتی برای تجدید ساختار کمیته سازمان های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، موضعگیری کرد. پرستو فاطمی، فعال حقوق بشر، به نمايندگى از سازمان غیر دولتی سودويند، ضمن تقدیر از تجدید ساختار کمیته سازمان های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، از انتخاب بدون رقابت جمهوری اسلامی ایران در این کمیته انتقاد؛ و همچنین نسبت به وضعیت زندانیان بیمار در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، انتقاد کرد. ترجمه متن و ويدئوى سخنرانى پرستو فاطمی، که به نمايندگى از سازمان غير دولتى “سودويند” و به انگليسى در صحن اصلی شورای حقوق بشر ايراد شده، به شرح زير است: سودویند از کمیته مشورتی بخاطر پیشنهاد تجدید ساختاری کمیته سازمان های غیردولتی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تشکر می کند. پیشنهاد شامل اضافه شدن سازمان های غیر دولتی معتبر و قانونی ناظر به این کمیته که در حال حاضر بطور کامل از دولت ها تشکیل شده است، می باشد. ما همچنین امیدواریم که انتخابات کمیته سازمان های غیردولتی همواره به اندازه کافی نامزد منطقه ای داشته باشد تا این امکان به کشورهایی که فعالان جامعه مدنی خود را آزار و اذیت، سرکوب و دستگیر می کنند، داده نشود تا بدون رقیب انتخاب گردند، چنانکه جمهوری اسلامی ایران در آخرین انتخابات این کمیته انتخاب شد. در مورد یکدست و هماهنگ سازی گزارشات دولتی ما برآنیم که دولتها گزارش های جامع ملی خود را هر 4 سال یکبار به ارگان های پیمان نامه هایی که عضو آنها هستند، ارایه نمایند. بدین ترتیب گزارشها عمیقتر و تخصصی تر خواهند بود در صورتی که طبق پیشنهاد کمیته مشورتی گزارش ها عمومی خواهند بود. در رابطه با بند ب دستور 5، ما از اینکه دولتها پاسخ به نامه ها و استیناف فوری را نمی دهند و یا گاهی عکس العمل مناسب از خود نشان نمی دهند ابراز تاسف می کنیم. به عنوان نمونه این عمل کرد میتوان به موضوع انتقال از زندان کشیش بهنام ایرانی که در تاریخ هشتم ژوئن ۲۰۱۴ انجام گرفته و در حال حاضر اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست، اشاره کرد و یا میتوان به مورد محمد رضا پورشجری که احتیاج به مراقبت های یزشکی دارد و این امکان از او دریغ شده است اشاره نمود. ما از دولتها می خواهیم که به طور کامل با روندهای ویژه همکاری کنند.

Type at least 1 character to search