انتقاد از ارسال پارازیت بر ماهواره ها و تاثیر آن بر سلامت

اسناد حقوق بشرانتقاد از ارسال پارازیت بر ماهواره ها و تاثیر آن بر سلامت

انتقاد از ارسال پارازیت بر ماهواره ها و تاثیر آن بر سلامت

در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

انتقاد از ارسال پارازیت بر ماهواره ها و تاثیر آن بر سلامت

چهار شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۸ ژوين ۲۰۱۴

همزمان با ارائه گزارش آناند گرور، گزارشگر ویژه سلامت وبهداشت شورای حقوق بشر در جریان بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، سازمان غیر دولتی و اتریشی سودویند طی گزارشی کتبی نسبت به ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای و تاثیر آن بر سلامت شهروندان، انتقاد کرد.

در این گزارش که با قرار گرفتن بر روی وب سایت شورا در دستور کار بررسی قرار گرفته است، از ارسال پارازیت های ماهواره ای به عنوان واقعیتی فراگیر در ایران یادشده که برای سانسور دسترسی مردم به اطلاعات از دو روش ارسال پارازیت به سمت ماهواره ها و نیز به روش محلی و زمینی استفاده می شود.

در این گزارش همچنین از سازمان بهداشت جهانی خواسته شده است در مورد مشخصات پارازیت های زمینی در ایران و نیز میزان ریسک و تاثیر آنها بر سلامت شهروندان ایرانی تحقیق کند. دکتر حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در این رابطه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« امیدواریم دولت حسن روحانی به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در ایران این موضوع رو با حساسیت دنبال کرده و با پیگیری توقف ارسال پارازیت ها در شهرها، نسبت به رفع این نگرانی ها اقدام کند.» گفتنی است این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر ارائه شد که گفته شده پس از اقدام سازمان بین المللی مخابرات و تصویب قطعنامه مبنی بر درخواست توقف پارازیت های ماهواره ای در فوریه ۲۰۱۲، ارسال پارازیت به سمت ماهواره ها متوقف شده ولی ارسال پارازایت های زمینی همچنان ادامه دارد که این نوع از پارازیت اندازی همواره نگرانی هایی در مورد تاثیر آن بر سلامت شهروندان به همراه داشته است .

برگرفته از: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search