ال جی بی تی در جمهوری اسلامی ايران

اسناد حقوق بشرال جی بی تی در جمهوری اسلامی ايران

ال جی بی تی در جمهوری اسلامی ايران

رویداد موازی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

ال جی بی تی در جمهوری اسلامی ايران

سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۷ ژوين ۲۰۱۴

دوشنبه ١۶ ژوئن ٢٠١۴ (۲۶ خرداد ۱۳۹۳)، در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، برگزار شد. مهناز قزللو، زنداني سياسي سابق، پژوهشگر و فعال حقوق بشر و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، سخنران آخر این نشست بود که موضوع سخنرانی خود را به موضوع “ال جی بی تی در ايران”، اختصاص داد. او که پژوهش در زمينه مقايسه قوانين شريعت و حقوق بشر و “اصول يوگياكارتا” به عنوان حقوق بشر بين الملل در رابطه با گرايشات جنسي و هويت جنسيتي در مقايسه با قوانين جزاي حكومت ايران ، و فعالیت در زمينه حقوق بشر و جامعه (ال جي بي تي) را در کارنامه دارد، سخنرانی خود را با انتقاد از تناقضات قانونی و فرهنگی موجود در جمهوری اسلامی ایران که موجب آزار و رنج فرانرم گرایان جنسی در این کشور شده است، آغاز کرد. وی همچنین با انتقاد از نحوه برخورد جمهوری اسلامی ایران، از جمله انکار وجود زنان و مردان همجنس گرا یا دوجنس گرا، به گزارش دیده بان حقوق بشر اشاره کرد که در آن آمده است که در مواردی همجنس‌گرایان بازداشت شده، مورد تجاوز قرار گرفته اند یا در مدت بازداشت، از سوی ماموران امنیتی با تهدیدهای جنسی روبرو شده‌اند. مهناز قزللو با اشاره به مشکلات مراقبت های اجتماعی و بهداشتی افرادی که عمل تغییرات جنسیت را انجام می دهند، در ادامه با بیان مشکلاتی که این افراد پس از ترک ایران با آن مواجه هستند از جمله روبه رویی با هزینه های درمانی، وضعیت این دسته از پناهچویان را بحرانی و طاقت فرسا وغیر انسانی خواند. اوصحبت خود را با بیان چندین مثال ازوضعیت فرانرم گرایان جنسی در ایران به پایان برد. سخنرانی کامل مهناز قزللو، زنداني سياسي سابق، پژوهشگر و فعال حقوق بشر را از ویدئو دنبال کنید.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search